Subscribe to our newsletter:

Glo.be Magazine NL 2014/03

Free
iPad
Genres:
  • News
I want this app
Download from AppStore

In dit nummer staan de wereldwijde veranderingen en het effect daarvan op ontwikkelingssamenwerking centraal. De wereldkaart is hertekend, er verschijnen nieuwe spelers op het wereldtoneel, het Westen kampt met een beschavingscrisis, voormalige derdewereldlanden zijn nu ontwikkelingslanden”. Sommige daarvan hebben te lijden onder de gevolgen van oorlog of klimaatschommelingen en zijn lage-inkomen landen gebleven, andere hebben zich opgewerkt tot middeninkomen landen. Met hen worden andere afspraken gemaakt. Officiële ontwikkelingshulp is trouwens maar één van de vele samenwerkingsvormen meer. Sommige landen uit het Zuiden zijn niet langer hulpontvanger maar zijn zelf donorland geworden. Inmiddels bestaan ook andere vormen van hulpverlening die hun nut hebben bewezen (stichtingen, partnerschappen, rechtstreekse hulp, Islamitische ngo’s, enz.), een privésector die zijn verantwoordelijkheid neemt, de aanzienlijke bedragen die migranten naar het thuisland sturen….