Subscribe to our newsletter:

Salmon Group Reports

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Dette er Salmon Group AS sin QMS app til bruk ved innrapportering av HMS-hendingar og kvalitetsrelaterte saker.

Salmon Group AS er verdas største nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap. Våre oppdrettere har sterk fokus på god intern- og kvalitetskontroll!

QMS appen er utvikla for våre oppdrettsselskap av Pixelwerk AS, og inneheld systematikk for å sende meldingar om avvik, observasjonar, forbetrings framlegg og uønska hendingar direkte inn til avviksdatabasen i Salmon Group kvalitetskontroll systemet «Salmon Group Systems». Appen har ein bilete funksjon, som er viktig ved behov for dokumentasjon.

Appen er kun tilgjengelig for brukare av Salmon Group kvalitetskontroll systemet «Salmon Group Systems». Du kan logge deg inn med samme brukarnamn og passordet som du har til «Salmon Group Systems».