Subscribe to our newsletter:

Tin Tuc Ngay Hom Nay Vietnam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • News
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Vietnam News app gives you quick and easy access to the major newspapers of Vietnam from your smartphones. Just download this FREE newspapers app and stay up-to-date with the latest hot news and activities in Vietnam with just a few clicks.

Included too are the current affairs in Vietnam, financial news and market updates and other sporting events and entertainment news in Vietnam and worldwide.

Top major Vietnam newspapers included here are:

Công An
Hànộimới
Lao động
Nhân Dân
Sai Gon Giai Phong
Thanh Nien
Tien Phong
Quan Doi Nhan Dan
Vietnam Plus

Ứng dụng Tin tức Việt Nam cung cấp cho bạn truy cập nhanh chóng và dễ dàng để các tờ báo lớn của Việt Nam từ điện thoại thông minh của bạn. Chỉ cần tải về ứng dụng này báo miễn phí và ở lại đến ngày với những tin tức nóng nhất và hoạt động tại Việt Nam chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Bao gồm quá là công việc hiện tại ở Việt Nam, thông tin tài chính và thông tin cập nhật thị trường và sự kiện thể thao khác và tin tức giải trí tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Trên các tờ báo lớn Việt Nam bao gồm ở đây là:

Công An
Hànộimới
Lao động
Nhân Dân
Sai Gon Giai Phong
Thanh Nien
Tien Phong
Quan Doi Nhan Dan
Vietnam Plus