Subscribe to our newsletter:

SiSAppII

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

SiSAppII er en intern app for selskapet Site Service AS.

Versjon 1.0 Søke prosjekter og levere sikker jobb analyse (SJA).

Versjon 1.1 Rettet feil knyttet til oppdragsbeskrivelse i sikker jobb analyse (SJA).

Versjon 1.2 Lagt til mulighet for levering av timer og rapportering av uønskede hendelser (RUH).

Versjon 1.3 Rettet feil i stedtjenester for SJA.

Versjon 1.4 Rettet innsendelse RUH uten bilder.