Subscribe to our newsletter:

Sonbahar Öğretmenler Semineri 2014

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nun misyonu, Türkçe ve İngilizce konuşan öğretmenleri uzmanlıkları ile ilgili bir ortamda bir araya getirmektir.

The mission of the Autumn Teachers’ Conference is to provide an environment in which both English and Turkish speaking teachers may came together in a professional setting.

S.Ö.S, okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar bütün dallarla ilgili konularda aynı anda pek çok sunum yapıldığı bir günlük bir kongredir.

The ATC is a one-day multi-language conference with concurrent sessions in all subjects’ areas from Early Education through Grade12.

Sunumlar ve çalıştaylar İngilizce ve Türkçe olarak yapılır, ikinci yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca çalıştaylar da yer alabilir.

Seminars and workshops are conducted primarily in English and Turkish while there are occasional workshops in German and French as a second foreign language.

İlki 1997 yılında gerçekleştirilen ve yılda bir kez olmak üzere İstanbul’da düzenlenen konferans, son yıllarda 200’den fazla konuşmacı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 1000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilmektedir.

Held annually in Istanbul since 1997, the conference now attracts over 200 presenters and more than 1000 participants from across Turkey.