Subscribe to our newsletter:

WaviDict - Từ điển Việt Nhật - Nhật Việt

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Tra cứu từ trong các bộ từ điển Nhật Việt, Việt Nhật, ngoài ra còn hỗ trợ tra cứu từ Nhật Anh, Anh Nhật, Hán Việt, Hán Nhật.
Học từ vựng N1, N2, N3, N4, N5.
Tạo danh sách từ vựng riêng để học.