Subscribe to our newsletter:

VBI Giám Định

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

VBI app là phần mềm hỗ trợ công tác giám định bồi thường dành cho tất cả các cán bộ Công ty bảo hiểm Vietinbank (VBI) và các đối tác kinh doanh, khách hàng sử dụng.
Phần mềm thực hiện mục đích hỗ trợ công tác giám định tổn thất nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn thời gian xử lý các yêu cầu bảo hiểm của khách hàng khi tham gia bảo hiểm tại VBI

Phần mềm yêu cầu sử dụng trên các thiết bị có hỗ trợ camera để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến xác minh, bảo hiểm.

Bạn có thể vào thiết lập của máy để cho phép ứng dụng theo dõi toạ độ thiết bị. Ứng dụng sử dụng toạ độ thiết bị của bạn để gửi kèm thông tin ảnh giúp nghiệp vụ chính xác hơn.

***Lưu ý***
"Cho phép ứng dụng sử dụng GPS có thể sẽ tốn pin hơn bình thường một chút, đây là yêu cầu cần có để ứng dụng hoạt động đầy đủ tính năng."