Subscribe to our newsletter:

Học ngoại ngữ

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Là sự lựa chọn sáng suốt mà người mới vào học hội thoại tiếng nước ngoài có thể học dễ dàng và nhanh nhất
Bí quyết học tốt và hoàn thành trong vòng ba ngày hội thoại tiếng nước ngoài.

Ứng dụng giúp bạn học 6 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha