Subscribe to our newsletter:

NOAC

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Uwaga: przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wymagany jest kod aktywacyjny i dostęp do internetu. Aplikacja przeznaczona tylko dla osób z Prawem Wykonywania Zawodu Lekarza.

Do korzystania z aplikacji lekarzy zapraszają przedstawiciele firmy Bayer Polska. Zapytaj przedstawiciela firmy Bayer Polska o kod aktywacyjny.


Aplikacja to unikatowe narzędzie wspomagające optymalną prewencję powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Materiał edukacyjny wspierający podejmowanie decyzji dotyczących leczenia przeciwzakrzepowego opublikowano w ramach grantu firmy Bayer Polska.

Czy pacjent ma wskazania do farmakologicznej prewencji udaru mózgu? Czy może stosować nowe doustne leki przeciwzakrzepowe (NOAC)? Kiedy konieczna jest redukcja dawki leku? Na jak długo przed zabiegiem operacyjnym odstawić NOAC u konkretnego pacjenta?

Cztery moduły szybko pomogą w ustaleniu odpowiedzi:

- ocena ryzyka wystąpienia udaru mózgu lub zatoru obwodowego
- ocena ryzyka wystąpienia krwawienia
- kwalifikacja do leczenia NOAC
- zabiegi operacyjne u pacjentów leczonych NOAC

Zachęcamy również do korzystania z materiałów poprzez stronę www.noac.cardiozimit.com.


Uwaga: Aplikacja ma charakter edukacyjny i jest przeznaczona tylko dla lekarzy. Autorzy dopełnili wszelkich starań, aby zaprezentowany materiał był aktualny, oparty na wiarygodnej wiedzy medycznej. Wszelkie czynności diagnostyczne i terapeutyczne powinny być zawsze poprzedzone badaniem lekarskim i oparte na najlepszej wiedzy lekarskiej. Nie należy opierać decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych jedynie na wskazaniach tego lub jakichkolwiek innych materiałów.