Subscribe to our newsletter:

Howdy

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Howdy! er en app til at understøtte forebyggelse af stress og sikre god trivsel i danske og udenlandske virksomheder.
Indholdet i løsningen er baseret på det internationalt anerkendte trivselsindeks, WHO-5, som er udviklet til WHO af den danske Professor, Per Bech. Indekset består af 5 spørgsmål som stilles med 14 til 30 dages interval. Svarene kan falde ud som rød, gul eller grøn.
App’en leverer data til et professionelt beredskab, som analyserer data og kommer proaktivt tilbage til de personer, der ligger i rød. Gennem en dialog på telefon kortlægges personens trivselsniveau og bliver anvist forslag til behandling, coaching, konsultation med egen læge, livsstilsændringer eller lignende. Howdy! er et supplement til virksomhedernes eksisterende sundhedsordninger, der skal sikre færre sygefraværsdage relateret til dårlig trivsel samt sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø.