Subscribe to our newsletter:

Kurumsal Yönetim Kütüphanesi

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Kurumsal Yönetim Kütüphanesi; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışını yansıtan bilgi ve tecrübeyi bir araya getirerek faydaya sunmayı amaçlamaktadır. Bu alanda çalışmalar yapmakta olan uluslararası kuruluşların yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları, akademik dünya ve iş dünyası tarafından üretilen makale, araştırma, görüş ve sunumlar yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Kütüphanesi, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmakla birlikte, birçok farklı dildeki çalışmayı barındırmaktadır. Farklı dillerdeki çalışmalar İngilizce özet açıklamaları ile yer almaktadır.

Kurumsal yönetim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak çabaları ile oluşturulan e-kütüphane değerli katkılarınız ile güncelliğini koruyabilecektir. Yer almasını önerebileceğiniz kurumsal yönetim ve ilgili konulardaki çalışmalarınızı info@tkyd.org adresine iletmenizi rica ederiz.

Kurumsal Yönetim Kütüphanesi'ne Apple Store platformu kullanan mobil cihazla ile erişilebilmektedir.