Subscribe to our newsletter:

Anglická gramatika: časy a slovesné formy - going to, trpný rod, podmínkové a časové věty, podmiňovací způsob, nepřímá řeč

$4.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Jaký čas použijete v jaké situaci - I went, I was going, I have gone nebo I had gone to London three times?
Více než 9,000 uživatelů si koupilo tuto aplikaci, aby se naučili anglické časy za pár týdnů.

Sekce 1
• Diagnostický test 1 a přehled časů
• Přítomný čas prostý a průběhový
• Minulý čas prostý a průběhový
• Předpřítomný čas prostý a průběhový
• Předminulý čas prostý a průběhový
• Budoucí čas prostý a průběhový
• Předbudoucí čas prostý a průběhový

Sekce 2
• Diagnostický test 2 a přehled slovesných forem
• Going to versus přítomné časy pro budoucnost
• Trpný rod
• Časové věty
• Podmiňovací způsob
• Podmínkové věty
• Nepřímá řeč

Anglická gramatika
• Srozumitelné vysvětlení gramatických forem a jejich užití.
• Mnoho typických příkladů a srovnání s překlady do češtiny.

Gramatická cvičení
• 125 interaktivních cvičení s 1150 otázkami.
• Cvičení výběrová a doplňovací s kontrolou správnosti a vyhodnocením testu.