Subscribe to our newsletter:

Chess - Cờ tướng Việt Nam

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Cờ tướng là một trong những trò chơi trí tuệ được hàng triệu người Việt Nam yêu thích trong đó có chúng tôi. Cùng niềm đam mê và mong muốn tạo ra những sản phẩm trí tuệ với lý do đó chúng tôi phát triển “Chess - Cờ tướng Việt Nam”. Một số chức năng chính:

- Hệ thống AI thông minh.
- Người chơi có thể thiết lập về cấp độ chơi.
- Chia sẻ qua mạng xã hội.

Bạn có muốn đánh cờ với Tào Tháo hay không? Hãy download app của chúng tôi để trải nghiệm cảm giác đó. :)