Subscribe to our newsletter:

Moj Adriaplin

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Aplikacija Moj Adriaplin je namenjena uporabnikom storitev Moj Adriaplin in omogoča enostaven vpogled v porabo in nastavitve. Aplikacija omogoča: • enostavno sporočanje stanja plinomera • pregled porabe • pregled računov • nastavitev opomnikov za popis porabe Application Moj Adriaplin allows users of Adriaplin services access consumption and user settings. The application allows you to: • input gas meter state • view consumption • review receipts • set reminders to submit consumption