Subscribe to our newsletter:

EUSKALTERM

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikazio honen bidez EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa (www.euskara.euskadi.net/euskalterm) kontsulta daiteke. Bankuan Euskararen Aholku Batzordeko Terminologia Batzordeak onartu eta gomendatzen duen terminologia berezitua dago txertatuta. 4 ponderazio marka eta Eu marka daramaten terminoak dira Batzordeak gomendatzen dituenak; 3 marka daramatenak Batzordeak onartu ditu baina ez ditu lehenetsi. Kontuan izan behar da termino bat bilatzeko orduan erabileremua ere zehaztu daitekeela. Adibidez ‘recurso’ bilatuz gero, 119 termino aurkituko ditu. Beraz, komeni da zehaztea ‘Informatika’, ‘Zuzenbidea’, ‘Ingurumena’ edo beste eremuren bat interesatzen zaigun.

Con esta aplicación podemos hacer consultas de terminología especializada en EUSKALTERM, el Banco Público de Terminología (www.euskara.euskadi.net/euskalterm). En el Banco está integrada la terminología aprobada y recomendada por la Comisión de Terminología del Consejo Asesor del Euskera. Los términos recomendados por la Comisión llevan la marca 4 más el símbolo Eu; los términos que llevan la marca 3 también son términos aceptados por la Comisión aunque no son los prioritarios. Hay que tener en cuenta que al hacer una búsqueda, se puede concretar el ámbito de uso. Por ejemplo, si buscamos ‘recurso’ y no concretamos el ámbito, nos aparecerá el resultado de 119 términos, por lo que se recomienda concretar el ámbito en el que nos interesa ese término: ‘Informática’, ‘Derecho’, ‘Medio Ambiente’ o algún otro.