Subscribe to our newsletter:

WebAkadémia iPad version

Free
iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

WebAkadémia slúži výlučne na kreditovné vzdelávanie odbornej verejnosti z medicínskeho prostredia (lekárov, medikov, sestier). Odteraz kdekoľvek, kde je dostupné internetové pripojenie si môžete prezrieť videoprezentácie, prezentácie, alebo prečítať odborné články popredných slovenských odborníkov z rôznych oblastí medicíny v čase, ktorý vyhovuje len Vám. Navyše, po vyplnení autodidaktických testov môžete získať kredity (CME). Potvrdenie o absolvovaní testu (elektronický certifikát) dostanete okamžite na e-mail, ktorý použijete pri registrácii spolu s informáciou o počte získaných kreditov vzhľadom na percentuálnu úspešnosť Vašich odpovedí. Ak ste už registrovaný na www.webakademia.sk, použite prosím rovnaké prihlasovacie údaje aj v aplikácii. Aplikácia Web Akadémia (na internetovej stránke i samotná iOS aplikacia) je kompletne bezplatná. Webakadémia poskytuje bezplatnú edukáciu odbornej verejnosti a neposkytuje žiadne iné platené služby (ani skryté poplatky).

WebAkadémia serves exclusively the purpose of credit education for professionals in the area of medicine (doctors, medicine students, nurses). From now on, you can watch video presentations, browse through presentations or read articles written by leading Slovak experts in medicine anytime and anywhere – the only thing you need is internet access. Furthermore, after completing our autodidactic tests, you can be rewarded with credits (CME). You will immediately receive a confirmation on test completion (electronic certificate) to your e-mail box. This certificate will be used during the registration together with the number of achieved credits based on the percentage score of your correct answers. If you are already registered at www.webakademia.sk, please use the same login details in the app. Application WebAkademia (on web page and also as separate iOS application) is completely free. WebAkademia provides free education of professionals and does not provide any other paid services (not even hidden fees).