Subscribe to our newsletter:

VidenBarometer

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

VidenBarometer® er et online værktøj til besvarelse af tests og undersøgelser. Denne VidenBarometer® App giver den bedste oplevelse i forbindelse med besvarelse af tests og undersøgelser - når og hvor som helst. Hent den gratis App som en del af din virksomheds VidenBarometer® licens. Licensen til VidenBarometer® giver ubegrænset adgang til gennemførsel af tests og undersøgelser. Muligheder med VidenBarometer®: • Dokumentation og overblik over Gul/Grøn samt Rød certificering indenfor investering. Overskuelige rapporter – også til ledelsen. • Dokumentation i forbindelse med Bekæmpelse af hvidvask. • Muligheder for opsætning af egne kompetenceafklarende tests, herunder inddragelse af egne spørgsmål og brug af Uddannelsescentrets database med p.t. 4.100 faglige spørgsmål • Pre- og postmålinger i forbindelse med interne kurser, kampagner, workshops m.m. • Kursusevalueringer, touchpoint-målinger m.m. • Evaluering af rådgivningsmødet. Hvad mener vores kunder om os, hvad kan vi gøre bedre? • Valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. • Kåring af månedens medarbejder. • Enkel administration af tests og medarbejdere, herunder ”rykke” manglende respondenter • Håndtering af Whistleblower anmeldelsesordninger. 100% anonymt, alle formelle datakrav overholdes. Hvis ikke din virksomhed har en VidenBarometer® licens endnu, kan I kontakte Finanssektorens Uddannelsescenter, som ejer VidenBarometer®. Kontaktoplysninger: Finanssektorens Uddannelsescenter Skovsvinget 10 - 8660 Skanderborg Tlf. 8993 3333 E-mail info@finansudd.dk