Subscribe to our newsletter:

FrailtyApp - Screening van kwetsbare ouderen om problemen en verdere achteruitgang te voorkomen

Free
iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Doel:
Screening van kwetsbare ouderen om problemen en verdere achteruitgang te voorkomen.

Een proactieve houding is belangrijk om kwetsbaarheid bij ouderen te herkennen. De “Frailty-App” kan de huisarts hierbij ondersteunen eventueel in samenwerking met een huisverpleegkundige of een praktijkondersteuner (POH).

Als screeningstool op kwetsbaarheid is deze “Frailty-App” ontwikkeld. Deze App gebruikt de GFI- vragenlijst (Groningen Frailty Indicator) als screeningsinstrument voor kwetsbaarheid. De “Frailty-App” stuurt de GFI-score, wat de mate van kwetsbaarheid weergeeft, naar het EPD van de huisarts (HIS). GFI-score ≥ 4 wijst op kwetsbaarheid; max. GFI-score = 15. Daarnaast laat de App de mogelijke problemen van de oudere zien die tot kwetsbaarheid leiden, zoals problemen met het geheugen, stemmingsproblemen of polyfarmacie.

Voor de GFI – vragenlijst verwijzen wij naar de bronartikelen:
- Steverink, N., Slaets, J.P.J., Schuurmans, H., & Lis, M. van (2001). Measuring frailty: development and testing of the Groningen Frailty Indicator (GFI). The Gerontologist, 41, special issue 1, 236-237.
- Schuurmans, H., Steverink, N., Lindenberg, S., Frieswijk, N., & Slaets, J.P.J. (2004). Old or frail: what tells us more? Journals of Gerontology: Medical Sciences, 59A, 962-965.

Gebruik van de app.
Om het gebruik van de app te testen kunt u de demoversie gebruiken. Het is in de demoversie niet mogelijk om de enquete resultaten te e-mailen, printen of naar het HIS te sturen. U kunt de resultaten enkel inzien.

Als het resultaat u bevalt kunt u het gebruiksrecht van de app aanschaffen. In dat geval zijn de resultaten te printen, e-mailen en naar het HIS te sturen. Als u dat doet kost de app de eerste maand niets en kunt u kosteloos opzeggen. Na één maand betaalt u €139,99 per jaar voor gebruik van de app. De app wordt na één jaar verlengt als u voordien niet opzegt.