Subscribe to our newsletter:

Rodalies de Catalunya

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

Aquesta App t'ofereix informació sobre les línies, horaris i preus de Rodalies de Catalunya. Permet guardar itineraris favorits i configurar avisos sobre l'estat del servei. També situa en un mapa les estacions de Rodalies més properes. Esta App te ofrece información sobre las líneas, horarios y precios de Rodalies de Catalunya. Permite guardar itinerarios favoritos y configurar avisos sobre el estado del servicio. También sitúa en un mapa las estaciones de Rodalies más cercanas.