Subscribe to our newsletter:

UniFit

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

(PL) UniFit jest aplikacją przeznaczoną dla osób poszukujących narzędzia wspierającego ich w:
- prowadzeniu dziennika treningowego,
- prowadzeniu dziennika jedzeniowego,
- wyborze i śledzeniu metryk związanych ze zdrowiem,
- określaniu celów zdrowotnych,
- utrzymaniu właściwego bilansu energetycznego.

Aplikacja nie wymaga stałego połączenia z Internetem. Posiada wbudowaną bazę produktów spożywczych oraz katalog ćwiczeń.

Aplikacja została zrealizowana we współpracy z trenerami osobistymi, dietetykami i lekarzami. Zawiera wszystkie elementy wpierające osoby pragnące w świadomy sposób dbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

Informacja: Ciągłe użycie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.
---

(EN) UniFit is an application designed for those looking for a tool to support them in:
- conducting training diary,
- conducting food diary,
- selecting and tracking metrics related to health,
- determining the health goals,
- maintaining proper energy balance.

The application does not require a constant connection to the Internet. It has a built-in database of foods and exercises directory.

This application was developed in collaboration with personal trainers, nutritionists and doctors. It contains all the elements that support those wishing to consciously take care of their health and fitness.

Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.