Subscribe to our newsletter:

WalletZilla

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Latviešu

WalletZilla pārveido plastikāta lojalitātes kartes par elektroniskām un sniedz iespēju lejuplādēt tās viedtālruņa makā Passbook. Visas atlaides — vienā vietā!

Lietotāji saņem jaunas lojalitātes kartes un pārvieto uz Passbook jau esošās. WalletZilla sadarbojās ar Latvijas zīmoliem DinoZoo, cenuklubs.lv, Double Coffee un Rosinter (Planeta Sushi, Il Patio, TGI Friday’s), Lietuvas CanCan Pizza un Caif Cafe, Baltkrievijas TNT. Sadarbības partneru saraksts nemitīgi paplašinās.

• Sadaļā „Mans maks” lietotāji glabā savas lojalitātes kartes, var apskatīt kartes, pēc kurām ir iestājušies rindā vai nobalsojuši. Uz esošajām kartēm var apskatīt lojalitātes uzkrājumus.

• Kartes no sadaļas „Aktīvās” tiek pieņemtas WalletZilla partneru tirdzniecības vietās bez ierobežojumiem. Vienreiz ielādējot tās savā viedtālrunī, plastikāta kartes droši var atstāt mājās!

• Sadaļa „Tikai numurs” ļauj izveidot plastikāta karšu kopijas telefonā, kuras saturēs tikai karšu numurus vai citus datus. Dažreiz tas pietiek, lai saņemtu atlaidi, taču šo karšu darbība nav garantēta.

• Pēc lojalitātes kartēm no sadaļas „Plānotās” var iestāties rindā un saņemt informāciju par to pieejamību. Šajā sadaļā ir ievietotas tās kartes, kuras tuvākajā laikā kļūs par aktīvām.

• Sadaļā „Kolekcija” lietotājiem ir iespēja balsot par kartēm, kuras viņi gribētu redzēt mūsu tīklā un saņemt iespēju tās digitalizēt. Šo sadaļu mēs izveidojām, lai mums būtu vieglāk pārliecināt potenciālos partnerus šī pakalpojuma nepieciešamībā.

Русский

WalletZilla переводит пластиковые карты лояльности в электронный вид и помещает их в бумажник вашего смартфона Passbook. Все скидки — в одном месте!

Пользователи получают новые карты лояльности и переводят в Passbook уже имеющиеся. WalletZilla работает с латвийскими брендами DinoZoo, cenuklubs.lv, Double Coffee и Rosinter (Planeta Sushi, Il Patio, TGI Friday’s), литовскими CanCan Pizza и Caif Cafe, белорусской TNT. Сеть партнёров постоянно расширяется.

• В разделе «Мой бумажник» пользователи хранят свои карты и следят за теми, которые им интересны. На картах с накоплением указывается размер бонуса.

• Карты из раздела «Активные» принимаются партнёрами WalletZilla без ограничений. Пластиковый аналог можно оставить дома!

• Раздел «Только номер» предлагает хранить номера или другие данные карт. Иногда этого достаточно для получения скидки.

• Раздел «Планируемые» содержит карты в процессе подключения. Пользователи могут занять очередь и получить интересные им карты, как только они станут доступны.

• В разделе «Коллекция» пользователи голосуют за те карты, которые они хотят видеть в сети WalletZilla и перевести в электронный вид.

English

WalletZilla converts plastic loyalty cards to electronic form and stores them in Passbook, keeping all discounts in a single place!

Users obtain new loyalty cards and transfer to Passbook their existing ones. WalletZilla works with Latvian brands DinoZoo, cenuklubs.lv, Double Coffee and Rosinter (Planeta Sushi, Il Patio, TGI Friday’s), Lithuanian CanCan Pizza and Caif Cafe, Belarusian TNT. New partners keep joining in.

• In My Wallet section users keep their loyalty cards and track the ones they are interested in. Cards with bonuses show their current discount value.

• Cards from Active section are accepted without restrictions. Users can leave their plastic counterparts at home!

• Number Only section offers storing numbers or other loyalty cards’ data, which sometimes is enough to redeem them. However, this is not guaranteed.

• Coming up section presents cards that are going to be launched soon. Users can get in queue and receive the wanted cards as soon as they become available.

• Collection section stores most known loyalty cards in the region. Users can vote to show which brands they would like to see become WalletZilla partners.