Subscribe to our newsletter:

Noc výskumníkov

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Aplikácia slúži ako interaktívna mapa na festivale vedy v Starej tržnici v Bratislave. Pomôže vám v orientácii v priestore a prinesie informácie o jednotlivých stánkoch.
Projekt FESTIVAL VEDY - Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.