Subscribe to our newsletter:

DYK Hesabı

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarına yardımcı olur.

Aktüerlerin,
- Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarını yapabilecekleri
- Hesapladıkları dosya bilgilerini cihazlarında saklayabilecekleri
- Hesapalama detaylarını mail ile paylaşabilecekleri
- Kendi isimleri ile rapor düzenleyebilecekleri
bir uygulamadır.