Subscribe to our newsletter:

Lesní Svět – Lesy ČR

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Lesní Svět (lesnisvet.cz) pro Vás vytvořil aplikaci sloužící jako interaktivní doplněk naučné stezky Lesů ČR “Ptačí svět v okolí Plané nad Lužnicí”, umožnující přehrát zvuky ptáků včetně textového zobrazení základních informací o daném druhu, prostřednictvím načteného QR kódu umístěného na jednotlivých informačních tabulích podél celé stezky. Stáhnutím aplikace včetně celé databáze do mobilního zařízení již před návštěvou stezky, umožníte fungování aplikace v místě bez nutnosti použití datového připojení. Všechny načtené záznamy zůstavají zachovány pro opakované použití v aplikaci. Pro více informací o Lesním Světě, případně své náměty a připomínky, prosím pište na info@lesnisvet.cz.


Aplikace umožňuje:
- načíst příslušný QR kód
- stáhnout kompletní databázi k dané stezce
- zobrazit seznam všech Vámi načtených QR kódů ptáků z výše uvedené naučné stezky
- zobrazit český a latinský název daného druhu, stručný popis a přehrát jeho typický hlasový projev