Subscribe to our newsletter:

MediKeep

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

In MediKeep 2.0 we have fully redesigned the app and added some new features!

- Inventory of home medicine or food supplements, vitamins
- Add medicine, supplements by scanning the bar codes or add manually if barcode was not found (we are growing our database day by day)
- Expire date information and reminder
- Set pill reminders
- Quantity and reminders
- Health diary
- Share medicine box with family or caretakers
For Estonians we have special features:
- With Mobile-ID view e-prescriptions
- Drug-drug interaction analysis for the whole personal medicine box
- Find the neares pharmacy
- more features coming...

Eesti keeles!

- Loend kodus olevatest ravimitest ja vitamiinidest
- Lihtne lisada, scannides vaid triipkoodi või otsides pakendit andmebaasist
- Meeldetuletused, meelespead nii ravimitele, kogustele kui ka aegumisele.
- Automaatne annuse maha arvutamine koos meeldetuletusega pimendusekraanil.
- Aegumise info
- Pakendi infoleht PDFina
- Retseptide vaade (Digiretsept) eesti.ee audentides mobiili-ID'ga
- Võetud meelespead ja sümptomite lisamine tervisepäevikusse
- Jagatud ravimikapp pereliikmete või hooldajatega
- Leia lähim apteek!
- peagi rohkem võimalusi...