Subscribe to our newsletter:

Binh Pháp Tôn Tử

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

“Binh pháp Tôn Tử” của Tôn Vũ là một học thuyết chiến lược lỗi lạc. Đó là điều không cần phải bàn cãi.
Rất nhiều người, từ Giám đốc điều hành Larry Ellison của Tập đoàn phần mềm Oracle đến HLV Belichick của Cậu lạc bộ bóng đá New England Patriots đều trích dẫn những câu châm ngôn nổi tiếng của viên tướng cổ đại này. Ngay cả Tướng Mỹ Norman Schwartzkopf cũng là một tín đồ của Tôn Vũ.
Áp dụng "Binh pháp Tôn Tử" vào kinh doanh, vào cuộc sống hiện đại này như thế nào?

Nổi bật:
_ Kế sách.
_ Tác chiến.
_ Hư thực.
_ Tam thập lục kế.
_ Dụng binh pháp tôn tử trong quản lý kinh doanh.