Subscribe to our newsletter:

Oneway Radio

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Oneway Radio là một ứng dụng nghe radio Cơ đốc trực tuyến được phát triển và phát hành bởi Oneway Media (Mục vụ Truyền thông Cơ đốc Việt Nam).
Với ứng dụng bạn có thể nghe Radio Cơ đốc Online 24/7 với nhiều chương trình thực tiễn, phong phú và sâu sắc; cập nhật tin tức Cơ Đốc gần xa nhanh chóng, tiện lợi. Các chương trình cũng có thể được nghe lại bất cứ khi nào và ở đâu có kết nối internet.