Subscribe to our newsletter:

Begrotingsapp Gemeente Leudal 2015

Free
iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

De gemeente Leudal stelt iedere vier jaar een Coalitieakkoord samen. Het Coalitieakkoord (CA) 2014-2018 is een uitwerking van het Bestuursakkoord 2014-2018, dat is opgesteld door de politieke partijen in de gemeente Leudal
Nu wordt dit Coalitieakkoord en op termijn ook de Programmabegroting als app beschikbaar gesteld. In het CA 2014-2018 staat welke doelen de gemeente de komende vier jaar wil bereiken en wat zij hiervoor gaat doen. Ook de bijbehorende financiële consequenties zijn in beeld gebracht. De app bevat naast tekst en foto’s ook video’s. Met de app laat de gemeente Leudal de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en instellingen op overzichtelijke en toegankelijke manier zien waar zij zich de komende vier jaar voor inzet.