Subscribe to our newsletter:

GDC Zeester

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

De Zeester is een gespecialiseerd dagcentrum die ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbiedt aan kinderen en jongeren met (licht) verstandelijke beperking.

Wij werken met een respectvolle, professionele en rustige benadering. Iedere cliënt is uniek, wij gaan uit van de mogelijkheid van de cliënt en niet van de beperking. Orde en regelmaat geven de cliënten ruimte om zich te ontwikkelen op persoonlijk niveau.
Wij stellen eigenwaarde, zelfstandigheid en ontwikkeling van de cliënt centraal. Wij werken met een persoonlijk plan voor iedere cliënt. De vaardigheden van de cliënt worden behouden en ontwikkeld. Wij geven gehoor aan eigen initiatieven en spelen in op de hulpvraag van de cliënt. De zelfredzaamheid van de cliënt wordt zoveel mogelijk bevorderd. Hierbij worden de kwaliteiten en talenten van de cliënt benut. Dit gebeurt doordat wij diverse activiteiten aanbieden op verschillende deelgebieden. Wij laten ons inspireren door diverse methodieken. De basishouding van het personeel is een open, professionele houding ten opzichte van de cliënt, waarbij de eigenheid van de cliënt en zijn mogelijkheden centraal staan.