Subscribe to our newsletter:

Đáp Án Qua Sông IQ

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Puzzle
  • Strategy
I want this app
Download from AppStore

Một game trí tuệ siêu khó, mỗi tuần ra một level mới
Có rất nhiều game rất nhiều câu hỏi.
Hiện tại game có 22 level, mỗi level đều yêu cầu người chơi phải động lão, sử dụng IQ của mình để qua được.
Bạn làm thế nào có thê đưa được các con vật qua sông theo đúng yêu cầu của đề bài...
Bạn làm thế nào có thê đưa được một nhóm ngời qua sông theo đúng yêu cầu của đề bài...
Dữ liệu phong phú.
Update thường xuyên