Subscribe to our newsletter:

SPIA Mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Social Networking
I want this app
Download from AppStore

Projekt polega na stworzeniu usługi słuzącej do pokazania stanu dostepności posiadacza telefonu komórkowego innym posiadaczom telefonu. Usługa realizowana będzie poprzez funkcje PRESENCE znaną z telefonii analogowej oraz komunikatorów internetowych. Stan dostepności będzie prezentowany bezposrednio na liście kontaktów w telefonie komórkowym uczestnika systemu. System będzie niezależny od kraju, operatora telefonii komórkowej ani producenta aparatów dzieki czemu rynek na którym usługa będzie dostępna nie jest ograniczony terytorialnie ani technologicznie.

Usługa pokaże osobie chcącej wykonać połączenie telefoniczne do innej osoby czy adresat połączenia jest dostępny zanim wykona się połączenie, i czy próba połączenia będzie skuteczna (adresat może przyjąć wiele różnych stanów dla swojego smarfona, np: dostępny, niedostępny, zajęty, nie przeszkadzać, lub inne pojawiające się w trakcie rozwoju usługi). Jeżeli adresat prowadzi obecnie rozmowę lub ustawi status "niedostępny" system zaprezentuje tę informację bezpośrednio w smartfonie osoby chcącej wykonać połączenie telefoniczne przed wybraniem numeru, dzięki czemu z góry wiadomym będzie, że próba połączenia nie powiedzie się.