Subscribe to our newsletter:

Tích Lũy IUH

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng xem điểm tính điểm tích lũy, điểm trung bình, xếp hạng và lưu trữ danh sách bạn bè dành cho sinh viên trường ĐH Công Nghiệp TP HCM.