Subscribe to our newsletter:

Dyma Fi

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

This is a Welsh/English bilingual app.

Prif nod 'Dyma Fi' yw darlunio bywydau Cymry ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain a hybu delwedd gadarnhaol o bobl ifanc. Mae'r holiadur yma - y mwyaf o'i mhath o bosib yng Nghymru i bobl ifanc rhwng 15 a 18 oed - wedi ei lunio yn arbennig ar y cyd gyda Prifysgol Bangor. Bydd cyfres 'Dyma Fi' yn darlledu ar S4C yn ystod wythnos 'Tro Ni' sef rhwng Tachwedd 17 i 22, 2014.

------------------------------

The main aim of 'Dyma Fi' is to illustrate the lives of young Welsh people in the twenty-first century and promote a positive image of young people. This survey - possibly the largest of its kind in Wales for young people between 15 and 18 years old - has been created especially in partnership with Bangor University. The 'Dyma Fi' series will be broadcast on S4C during 'Tro Ni' week between November 17 and 22, 2014.