Subscribe to our newsletter:

AntikTV GO

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

About the service

Antik TV GO is a media application providing interactive TV services through Internet (minimum recommended Internet data transmission speed refers to 1mbit/s)

You are offered with the following possibilities:

• Watching live broadcasting of many TV and radio channels
• Watching broad range of archived programs on selected TV channels
• Browsing TV program guide on all available TV channels for the following 14 days.

Equipment:
• Tablets with OP system iOS
• Smart phones with system iOS
Minimum requirements
Operation System (OS) Equipment Supported OP system version
iOS Tablet (min. iPad 1 and higher) min. iOS 5.1 and higher
iOS Smartphone ( min.iPhone 4 and higher) min. iOS 5.1 and higher

Use:
You can use this unique media service without any obstructions after downloading the application Antik TV GO from AppStore to your equipment, entering all required data in the column Registration, payment of the charge for particular service offer use and logging in the application with the data selected by you.

Free of charge try out:
To make the free of charge try out, click on the icon Try It Free that will allow you to use Antik TV GO application for a few seconds.

Contact info:
Should you have any proposals, ideas or technical problems related to the application Antik TV GO, please contact us on: antiktvgo@antik.sk


O službe:
Antik TV GO je mediálna aplikácia poskytujúca interaktívne televízne služby prostredníctvom internetu (minimálna odporúčaná prenosová rýchlosť internetu je 1mbit/s)
Prináša Vám možnosť:
• sledovania živého vysielania veľkého množstva televíznych a rozhlasových kanálov
• sledovania širokého výberu archivovaných relácií na vybraných televíznych kanáloch
• prehliadania programového sprievodcu na všetkých dostupných kanáloch až na dobu 14 dní.

Zariadenia:
• tablety s operačným systémom iOS
• smartfóny s operačným systémom iOS

Minimálne požiadavky:

iOS Tablet (min. iPad 1 a vyššie) min. iOS 6 a vyššie
iOS Smartfón ( min.iPhone 4 a vyššie)) min. iOS 6 a vyššie

Používanie:

Po stiahnutí aplikácie Antik TV GO z AppStore na Vaše zariadenie, vyplnení všetkých potrebných údajov v položke Registrácia, úhrade poplatku spojeného s využívaním konkrétnej ponuky a prihlásení sa do aplikácie pod Vami zvolenými údajmi, Vám už nič nebráni vo využívaní tejto unikátnej mediálnej služby.

Bezplatná skúška:
Pre bezplatné otestovanie využite tlačidlo Vyskúšaj, ktoré Vám umožní niekoľkosekundové využívanie aplikácie Antik TV GO

Kontaktné informácie:
V prípade Vašich návrhov, pripomienok či technických problémov týkajúcich sa Antik TV GO aplikácie nás kontaktujte na antiktvgo@antik.sk