Subscribe to our newsletter:

Izboljšajmo Ptuj

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Z aplikacijo Izboljšajmo Ptuj lahko občani Mestne občine Ptuj obveščate vzdrževalce javne infrastrukture o:
- poškodbah na cestiščih, pločnikih, prometni signalizaciji;
- nedelujoči javni razsvetljavi;
- polomljenih klopeh, igralih, koših za smeti, ...
- nasmetenih javnih površinah;
- divjih odlagališčih, zapuščenih vozilih;
- neprimernih grafitih, prepovedanem plakatiranju;

Občani lahko oddajate tudi razne pobude. Objave bodo posredovane ustreznim skrbnikom javne infrastrukture, ki bodo zadeve ustrezno uredili.