Subscribe to our newsletter:

Bat Chu 2014

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Game bắt chữ như là một hiện tượng, với cách chơi mới, vô cùng hấp dẫn
số câu hỏi phong phú lên tói 1000 câu và liên tục cập nhật
đồ họa đẹp mắt, các câu hỏi vừa mang tích giải trí vừa mang tính thách thứ người chơi.
cập nhật them dữ liệu