Subscribe to our newsletter:

MAA1: Funktiot ja yhtälöt

Free
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

4ferries eMath: MAA1 - Funktiot ja yhtälöt on lukion pitkän matematiikan oppikirja.
4ferries eMath: MAA1 - Funktioner och ekvationer är en lärobok i lång matematik för gymnasier.

4ferries eMath: MAA1 - Funktiot ja yhtälöt on Suomen opetushallituksen laatiman tuoreimman opetussuunnitelman mukainen, täysin kattava lukion pitkän matematiikan ensimmäisen kurssin oppikirja ja se sopii erinomaisesti perinteisen paperikirjan tilalle tai sen tueksi.

4ferries eMath -kirjat soveltuvat sekä opettajan tuntiopetusmateriaaliksi että oppilaiden itsenäiseen opiskeluun. 4ferries eMath -kirjojen opetusmetodi perustuu rakenteisiin päättelyketjuihin, joiden käytön on tutkitusti todettu parantavan oppimistuloksia.

OMINAISUUDET
* Täysin uudenlainen, interaktiivinen oppimiskokemus
* Optimoitu kosketuslaitteille
* Opetusmetodina tehokkaiksi havaitut rakenteiset päättelyketjut
* Kosketuslaitteille optimoituja tehtäviä, joissa on automaattinen tarkistus
* Lukukohtaiset tehtävät vastauksineen
* Sekä opettajan että oppilaan käyttöön
* Kirja sisältää kurssikohtaisen teorian esimerkkeineen
* Vaihtoehtona Dysleksia-fontti (OpenDyslexic)
* Vaihdettava ulkoasu

KIELIVALINNAT:
Suomi, ruotsi

LISÄTIETOA:
www.4ferries.fi

LISÄÄ TUKEA MATEMATIIKAN OPPIMISELLE!
Four Ferries julkaisee lähiaikoina monipuolisen oppimisjärjestelmän 4ferries eMath Studion. Tämä sisältää sähköisen oppikirjan sekä työkirjan matemaattisten tehtävien ratkaisemiseksi tietokoneella. Oppilas voi lähettää tehtäväratkaisunsa suoraan opettajalle, jonka antamat kommentit näkyvät oppilaan omassa kirjassa. Opettaja voi täydentää oppikirjaa omalla oppimateriaalillaan, ja julkaista uusi materiaali suoraan oppilaiden kirjassa.

Katso lisätietoja 4ferries-tuotteista ja kokeile demo-versiota osoitteessa www.emathstudio.fi tai ota yhteyttä sähköpostitse info@fourferries.fi.

4ferries eMath: MAA1 - Funktioner och ekvationer är en komplett lärobok för första kursen i lång matematik. Boken uppfyller Utbildningsstyrelsens läroplanen för matematik, och kan därför väl användas istället för den tryckta boken, eller utnyttjas som stöd för pappersboken.

4ferries eMath-böcker lämpar sig både som undervisningsmaterial för lärare och som stöd för elevernas självständiga inlärning. 4ferries eMath-böcker baserar sig på strukturerade härledningar, en ny metod för att undervisa matematik som visat sig förbättra inlärningsresultaten hos gymnasieelever.

EGENSKAPER
* Ny interaktiv inlärningsupplevelse
* Optimerade för pekskärm
* Baserar sig på strukturerade härledningar som inlärningsmetod
* Övningsuppgifter med automatisk korrigering
* Övningsuppgifter med rätta svar för varje kapitel
* Riktad till både lärare och elever
* Innehåller både teori och exempel
* Möjlighet för Dyslexi-font (OpenDyslexic)
* Utbytbar layout

SPRÅKALTERNATIV:
Svenska, Finska

TILLÄGGSINFORMATION:
www.4ferries.fi

MERA STÖD FÖR ATT LÄRA SIG MATEMATIK!
Four Ferries kommer inom kort att publicera en ny virtuell läromgivning för matematik, 4ferries eMath Studio. Den består av en interaktiv kursbok och en arbetsbok för att löra matematiska uppgifter med dator. Eleven kan här sända sina lösningar till övningsuppgifter direkt till läraren, och se lärarens kommentarer i sin egen bok. Läraren kan komplettera kursbokens innehåll med eget material, och publicera det nya materialet direkt i elevernas böcker.

Du hittar ytterligare information om 4ferries-produkterna och demo-versionen på adressen www.emathstudio.com. Du är också välkommen att kontakta oss direkt via info@fourferries.fi.