Subscribe to our newsletter:

Emotion Mapping

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Känsloappen tillåter användaren att på ett strukturerat sätt registrera och dela med sig av känslointrycken som en viss plats skapar. På så sätt kan användaren bidra till att förklara vilka svagheter eller styrkor en viss plats har, och hur den kan förbättras.