Subscribe to our newsletter:

Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

LearnCymraeg Mynediad Level 1
This is a Welsh language app for beginners. A description of the features is available below.
Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The first four modules aim to give you the basis that you will need to start speaking Welsh, providing you with basic Welsh to use daily.

The app will enable you to:
Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.
Have fun learning with a variety of activities.
Develop your new skills by answering questions.
Complete sentences to familiarise yourself with different forms.
Play some games such as Hangman and Wordsearch.
Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.
Remember to look out for higher levels in the future.


Mae’r pedwar lefel cyntaf yn eich cyflwyno i’r iaith sydd ei hangen arnoch i ddechrau siarad Cymraeg, drwy gyflwyno geirfa a brawddegau defnyddiol i’w defnyddio o ddydd i ddydd.

Yn yr ap mae cyfle i:
Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.
Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.
Ddatblygu eich sgiliau iaith newydd drwy ateb cwestiynau.
Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.
Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair.
Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.
Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol.