Subscribe to our newsletter:

Huu Han

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Đây là ứng dụng dùng để đọc các cuốn sách được giới thiệu từ web site sachmobi.com. Ứng dụng có thể tạo cảm hứng cho người đọc với các tính năng hữu ích của nó như tự động lưu giữ vị trí đoạn đang đọc, đặt nhắc nhở theo tuỳ chọn của người đọc, chia sẽ nội dung sách lên mạng xã hội hay tìm kiếm nội dung sách bằng tra cứu trên trình duyệt web và một số tính năng hữu ích khác.

Cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" là cuốn sách được giới thiệu đầu tiên của ứng dụng này