Subscribe to our newsletter:

Migo Pro - Học tiếng Nhật

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Đây là phần mềm dùng để học từ vựng tiếng Nhật (theo giáo trình Minna no Nihongo - ‎みんなの日本語)
Phần mềm bao gồm từ vựng 50 bài của sách Minna no Nihongo.
Các chức năng chính:
- Tìm kiếm từ vựng theo tiếng việt, tiếng nhật, kanji trong sách Minna no Nihongo
- Học từ vựng có kèm âm thanh
- Bookmark lại các từ khó học.
- Chức năng Preview cho phép người học luyện kỹ năng nhớ từ vựng nhanh hơn.
- Chức năng Exam giúp người học có thể kiểm tra kiến thức cũng như trí nhớ của mình
- Với chức năng Listening, chúng ta có thể luyện kỹ năng nghe
- Chức năng random từ trong từng bài học.
- Bạn có thể thêm, xóa, sửa từ vựng trong bài học.