Subscribe to our newsletter:

Radar Social

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

En una societat tan dinàmica com l’actual, Radar Social facilita la reflexió per a que els joves construeixin el seu propi criteri, respecte als fets rellevants del moment.
Aplicació tancada. (No pot enllaçar amb cap altre espai a Internet)

Inclou:
· Notificació de nova notícia publicada.
· Afegir la notícia i el seu comentari a favorits.
· Possibilitat de votar “m’agrada” el comentari d’una notícia.
· Llistes:
o De notícies i comentaris publicats afegits a favorits.
o De totes les notícies i comentaris publicats.
· Cercador per:
o Titular de notícies.
o Dates d’emissió.
o Comentaris.