Subscribe to our newsletter:

Stemplet

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Dette er Københavns Kommunes app til registrering af oplevet diskrimination og hadforbrydelser.

Det vigtigste våben i kampen mod diskrimination og hadforbrydelser er at få oplevelserne frem i lyset, så vi sammen kan arbejde på forebyggelsen og bekæmpelsen.

Vi har derfor brug for din hjælp med at registrere, så vi sammen kan sikre, at København er en by, hvor man kan være den, man er – uden at opleve diskrimination eller hadforbrydelser.

Begreberne

• Hadforbrydelser er fysiske eller verbale angreb, som er motiveret af fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Ofte skyldes en hadforbryldelse offerets etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering. En hadforbrydelse kan også alene basere sig på en antagelse af, at offeret tilhører en bestemt gruppe. En hadforbrydelse kan både begås af en gerningsperson med minoritetsbaggrund og med majoritetsbaggrund - det er motivet, der er det centrale. Og alle grupper kan risikere at blive udsat for hadforbrydelser.

• Diskrimination er ulovlig forskelsbehandling, hvor man behandles dårligere end andre på grund af køn, kønsidentitet, race, hudfarve, etnicitet, religion eller tro, politisk anskuelse, alder, handicap, national oprindelse, social status eller seksuel orientering. Det er diskrimination når man fravælges til et job eller en praktikplads, bliver fyret, nægtes adgang til et diskotek, afvist til en bolig eller lignende på baggrund af en af ovenstående årsager.


Københavns Kommune har udviklet denne app i samarbejde med Nodes for at sikre en øget registrering af oplevet diskrimination/hadforbrydelser blandt københavnere.

Appen er et redskab, som københavnere kan bruge, når de oplever eller er vidne til diskrimination/hadforbrydelser.

Registreringerne, der kommer ind via appen, giver Københavns Kommune et overblik over hvor, hvornår og hvem, der udsættes for diskrimination/hadforbrydelser. Disse oplysninger bliver brugt til at kontakte relevante myndigheder om handlemuligheder til bekæmpelse af diskrimination.