Subscribe to our newsletter:

Slovník: Supermarket

Free
iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Slovník: Supermarket je soubor pestrých a poutavých aktivit pro budování a rozvoj základní slovní zásoby na téma Supermarket. Aktivity jsou zaměřeny na poslech, řeč a čtení, což jsou základní součásti jazyka a psaní. Tyto aktivity jsou ideální pro výuku doma, ve třídě či při logopedické terapii. Byly vyvinuty ve spolupráci s profesionály v oblasti pedagogiky a logopedie. Slovník je organizován do 7 témat: • Pečivo a dobroty • Maso a uzeniny • Mléčné výrobky a nápoje • Ovoce a zelenina • Domácnost • Různé • Nakupování V aktivitách “Naslouchej a uč se” se uživatelé seznamují se slovní zásobou nejprve pouhým sledováním Widgit symbolů jako vizuální připomínky pojmu, potom si poslechnou příslušné slovo vyslovené nahlas a poznávají i jeho psanou podobu. V testovacích aktivitách dostávají uživatelé možnost vyzkoušet si nový slovník prostřednictvím kombinace poslechových a čtenářských dovedností. Během testování mohou získat zlaté nebo stříbrné hvězdičky a jsou odměněni certifikátem, který je možno vytisknout. Symboly lze také vytisknout a pracovat s nimi ve formě kartiček.