Subscribe to our newsletter:

Slovník: Zvířata

Free
iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Slovník: Zvířata je soubor pestrých a poutavých aktivit pro budování a rozvoj základní slovní zásoby na téma Zvířata. Aktivity jsou zaměřeny na poslech, řeč a čtení, což jsou základní součásti jazyka a psaní. Tyto aktivity jsou ideální pro výuku doma, ve třídě či při logopedické terapii. Byly vyvinuty ve spolupráci s profesionály v oblasti pedagogiky a logopedie. Slovník je organizován do 6 témat: • Domácí zvířata a mazlíčci • Divoká zvířata • Vodní živočichové a plazi • Hmyz • Ptáci • Zvířata – části V aktivitách “Naslouchej a uč se” se uživatelé seznamují se slovní zásobou nejprve pouhým sledováním Widgit symbolů jako vizuální připomínky pojmu, potom si poslechnou příslušné slovo vyslovené nahlas a poznávají i jeho psanou podobu. V testovacích aktivitách dostávají uživatelé možnost vyzkoušet si nový slovník prostřednictvím kombinace poslechových a čtenářských dovedností. Během testování mohou získat zlaté nebo stříbrné hvězdičky a jsou odměněni certifikátem, který je možno vytisknout. Symboly lze také vytisknout a pracovat s nimi ve formě kartiček.