Subscribe to our newsletter:

BZWBK24 mobile (tablet)

Free
iPad
Genres:
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja BZWBK24 mobile Banku Zachodniego WBK dla tabletów umożliwia łatwy i wygodny dostęp do usług BZWBK24.

Możliwości aplikacji:
- sprawdzenie sald, szczegółów oraz historii rachunków, kart i oszczędności
- wykonywanie przelewów, także walutowych, pomiędzy własnymi rachunkami
- wykonywanie przelewów na dowolne rachunki w PLN, również z wykorzystaniem kodów QR
- wykonywanie przelewów natychmiastowych Express ELIXIR i BlueCash
- wykonywanie przelewów na komórkę
- doładowanie telefonu komórkowego zdefiniowanego wcześniej w BZWBK24 internet
- korzystanie z usługi Doradca online
- wnioskowanie o produkty kredytowe (kredyt gotówkowy, limit w koncie osobistym, zwiększenie limitu w koncie osobistym) – dla klientów, którzy mają przygotowaną przez Bank ofertę produktów kredytowych
- kupno i sprzedaż walut z wykorzystaniem rachunków własnych w ramach platformy eFX wymiana walut
- założenie lokaty
- spłata zadłużenia karty kredytowej
- znalezienie w pobliżu oddziałów, bankomatów i partnerów PAYBACK
- zmiana hasła PIN oraz sposobu logowania
- sprawdzenie kursów walut
- złożenie wniosku o otwarcie konta osobistego
oraz inne.

Korzystanie ze wszystkich opcji dostępnych w BZWBK24 mobile jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu tabletu, na którym aplikacja jest zainstalowana.
Aplikacja przeznaczona jest dla klientów z Polski i jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.


---

BZWBK24 mobile application for tablets enables its users to access BZWBK24 services easily and comfortably.

The application allows to:
- check balance, details and history of accounts, cards and savings
- make transfers between own accounts, also foreign currency accounts
- make transfers to any account in PLN, also by using QR codes
- make instant Express Elixir and BlueCash transfers
- make transfers to a mobile phone
- top up a mobile phone previously defined in BZWBK24 internet
- use Advisor online (Doradca online) feature
- apply for credit products (cash loan, overdraft limit, overdraft limit increase) – Customers with a credit products offer prepared in advance
- buy and sell currency using own accounts on the foreign currency exchange platform (eFX)
- open deposits
- repay credit card debt
- find branches, ATMs and PAYBACK partners nearby
- change PIN and the log-in method
- check currency rates table
- apply for personal account
and to perform many other operations.

In order to use all options available in the BZWBK24 mobile application, it is required to register the tablet on which it is installed.

The application is dedicated to customers from Poland and is available in Polish and English.