Subscribe to our newsletter:

mPOS České spořitelny

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Přijímejte platby kartou nebo přes MasterCard Mobile kdekoliv to bude Váš obchod vyžadovat!

Terminál mPOS (Mobile Point-of-Sale) představuje mobilní řešení nové generace, které je schopno přijímat všechny nové
typy plateb (nejen platební kartou) ve spolupráci s chytrým telefonem nebo tabletem.

Jednoduchost, mobilita a rychlost mPOS řešení Vám poskytují účinný nástroj pro přijímání bezhotovostních plateb od
klientů, ať už se je chystáte obsloužit kdekoliv.

mPOS nabízí zajímavé funkce, které na klasickém terminálu nenajdete, například možnost vkládat produkty Vaší společnosti přímo do aplikace. Jednoduše zadejte produkt a vyvolejte objednávku zvolením produktu v aplikaci. Aplikace odešle do terminálu požadavek na zaplacení, Váš klient provede transakci a následně obdrží potvrzení o platbě e-mailem.

Aplikace je určena obchodním partnerům České spořitelny využívajícím službu mPOS.

Máte zájem využívat službu mPOS České spořitelny? Kontaktujte nás: chciprijimatkarty@csas.cz nebo +420 956 715 444.

==================================

Accept payments via cards or MasterCard Mobile anywhere you need!

mPOS (Mobile Point-of-Sale) terminal introduces a new mobile platform which allows you to accept all payment channels in one small device connected to a smartphone or tablet.

The simplicity, mobility and speed of the mPOS solution provide a powerful tool for accepting noncash payments from your clients, no matter where you need to serve them.

mPOS has a number of features that you won’t find on a common payment terminal, for instance the option to create your own products within the application. Simply add a custom product and create an order by selecting the product in the app. The app sends a payment request to the terminal, your client finishes the transaction and is notified afterwards via a confirmation e-mail.

The application is intended for all merchants of Česká spořitelna who use the mPOS service.

Are you interested in using mPOS? Contact us at: chciprijimatkarty@csas.cz or +420 956 715 444