Subscribe to our newsletter:

Udgiftsregistrering (Lite)

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Enkel app for alle, der har brug for at holde styr på udgifter til forskellige projekter eller arbejdsopgaver. Registreringerne kan eksporteres i en csv-fil, så man udenfor app'en kan summere udgifterne for et projekt eller en periode.