Subscribe to our newsletter:

Liedboek (Gereformeerd)

Free
iPad
Genres:
  • Music
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Gereformeerde Liedboek

Die Gereformeerde Liedboek bevat al die liedere wat tans in die Gereformeerde Kerk gesing word, onder meer:

• Psalm 1-150
• Skrifberymings: kategorie 1-20
• Liedere wat in die Gereformeerde Liedboek opgeneem is

Sleutelkenmerke:
Maklike liedkeuse
Versspesifieke vertoning
Keuse tussen verskillende liedweergawes
Alle verse word met note vertoon
Kategorieë van Gereformeerde Skrifberymings
Lys van liedere in Gereformeerde Liedboek
Die Liedboek-toepassing (app) ondersteun nie tans oorhoofse projeksie nie. Moontlike volgende weergawes sal ʼn binne-toepassing-aankoop hiervoor insluit.

Hymn book for Reformed Church

The hymn book for the Reformed Church includes all the songs currently used in this church, for example:

• Psalm 1-150
• Rhymed versions of Scripture: category 1-20
• Songs included in the hymn book for the Reformed Church

Key features:
Easy song choice
Verse-specific display
Choice between song versions
All verses displayed with music notes
Categories of rhymed versions of Scripture
List of songs in the hymn book of the Reformed Church
The hymn book application currently does not support overhead projection. Possible future editions will include an in-app purchase for overhead projection.