Subscribe to our newsletter:

HafireMOBNO

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

The norwegian iPhone version of Hafire

Håndboken er et nordisk samarbeidsprosjekt grun-
net på Haga-deklarasjonen.
Innholdet bygger på innspill fra lokale og nasjo-
nale representanter for brann- og redningsetater,
akuttmedisinske institusjoner og politi i Norge og
Sverige.
Håndboken er ment som en sjekkliste og
beslutningsstøtte for nødetatenes innsatspersonell
fra det øyeblikk alarmen går, under utrykning, og
de første 30 minuttene på skadestedet.